Privacy Statement

Privacy Statement

 

Het Kleinste Loo heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Het Kleinste Loo met persoonlijke informatie omgaan.  

Alle gegevens die door Het Kleinste Loo worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

De informatie die u aan Het Kleinste Loo geeft zal met de grootste zorg behandeld worden.


Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Het Kleinste Loo is het op maat kunnen leveren van redactionele of commerciële  informatie aan onze bezoekers.


Wij gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.


Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.


Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres en email).


Het Kleinste Loo gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.


Het Kleinste Loo zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.


Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, over Het Kleinste Loo.nl of uw ervaringen met onze website, kunt u contact opnemen met:


Het Kleinste Loo

Vanessa van den Brand

Ketelboetershoek 50

7328 JE  APELDOORN

055-3015437 / 06-23476757

info@hetkleinsteloo.nl